extend volume

Hướng dẫn mở rộng dung lượng ổ đĩa trên Windows Server 2012

Khi bạn mua VPS, nếu xài hết dung lượng, bạn có thể mua thêm. Tuy …

Hướng dẫn mở rộng dung lượng ổ đĩa trên Windows Server 2012 Chi tiết