disableautoupdates og

Code chặn update wordpress

Thông thường, khi update chúng ta phải check kỹ phiên bản wordpress core, theme, các …

Code chặn update wordpress Chi tiết