Hướng dẫn bật php secure trên Directadmin

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách bật php secure trên directadmin, nhằm chặn những hàm nguy hiểm trong php, hàm có tác động đến server.

Đầu tiên chúng ta login SSH với quyền root nhé. Sau đó chạy các lệnh sau:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
mkdir custom
echo "exec,system,passthru,shell_exec,proc_close,proc_open,dl,popen,show_source,posix_kill,posix_mkfifo,posix_getpwuid,posix_setpgid,posix_setsid,posix_setuid,posix_setgid,posix_seteuid,posix_setegid,posix_uname" > custom/php_disable_functions
./build secure_php

Chúc các bạn bảo mật tốt VPS của mình!

5/5 - (2 bình chọn)

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top