lohong

Lỗ hổng nghiêm trọng trong Apache Log4j ảnh hưởng tới hàng triệu thiết bị

Các chuyên gia an ninh mạng vừa cảnh báo về lỗ hổng bảo mật nghiêm …

Lỗ hổng nghiêm trọng trong Apache Log4j ảnh hưởng tới hàng triệu thiết bị Chi tiết