Bật chế đô classic editor không cần plugin

Để bật chế độ classic editor thực chất là Disable Gutenberg, chúng ta chỉ cần chèn đoạn code sau đây vào functions.php của theme đang dùng

// disable for posts
add_filter('use_block_editor_for_post', '__return_false', 10);
// disable for post types
add_filter('use_block_editor_for_post_type', '__return_false', 10);

Chúc các bạn thành công!

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top