Active license windows 10 mọi phiên bản

5/5 - (2 bình chọn)

Mình có Active windows 10 enterprise thử bằng cách này thì thấy rất ổn, các bạn có thể thử xem sao.

Điều kiện máy tính kết nối với mạng.

Cách 1: Active windows 10 KMS của Digiboy

Mở CMD với quyền administrator và chạy từng lệnh sau:

slmgr /skms kms.digiboy.ir
slmgr /ato

Với mọi phiên bản của windows 10 khác cũng làm hoàn toàn tương tự.

sau đó kiểm tra lại xem license đã được active chưa

Nguồn: digiboy.ir

Cách 2: Active bằng key

Run KMS commands on the command prompt.

Open Command Prompt as administrator.Click on the start button, search for “cmd” then run it with administrator rights.

open cmd with admin rights

Install KMS client key

Use the command “slmgr /ipk yourlicensekey” to install a license key (yourlicensekey is the activation key that corresponds to your Windows edition). The following is the list of Windows 10 Volume license keys.

Home: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
Home N: 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM
Home Single Language: 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH
Home Country Specific: PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR
Professional: W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Professional N: MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Education: NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Education N: 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Enterprise: NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Enterprise N: DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
(Note: You need to hit [Enter] key to execute commands.)

windows 10 for free 4
windows 10 for free 5

Set KMS machine address

Use the command “slmgr /skms s8.uk.to” to connect to my KMS server.

run command slmgr skms

Activate your Windows

The last step is to activate your Windows using the command “slmgr /ato”.

windows 10 for free 8
fix 0xc004f074 error

If you see the error 0xC004F074, it means that your internet connection is unstable or the server is busy. Please make sure your device is online and try the command “ato” again until you succeed.

windows 10 for free 9

Now check the activation status again.

windows 10 for free 10

Nguồn: msguides.com

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top